Wereldwijd bekend kenniscentrum voor melkveehouderij en zuivel

Dairy Academy Oenkerk ontwikkelt zich met initiatiefnemers Royal A-ware en Fonterra, en in nauwe samenwerking met een aantal geselecteerde partners, tot een platform voor training en innovatie in de melkveehouderij en zuivelproductie. Hiermee wordt bijgedragen aan de opleiding en beschikbaarheid van vakmensen voor melkveebedrijven en zuivelfabrieken; nu en in de toekomst.

Dairy Academy Oenkerk bestaat uit een melkveebedrijf (voormalige praktijkboerderij), een gebouw voor opleiding en training van melkveehouders en medewerkers op de boerderij en een kleinschalige zuivelafdeling voor kaas en yoghurt. Hiermee is Dairy Academy Oenkerk een platform waar alle stakeholders uit de zuivelketen bij elkaar komen voor:

  • Kennisuitwisseling
  • Opleiding
  • Workshops
  • Innovaties testen en tonen aan klanten

Kortom, een compleet centrum rondom kennis en innovatie in de zuivelsector.

Neem contact met ons op

 

Annemarie de Jong Manager Dairy Academy
Jurjen de Jong Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk
Henk de Vries Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk