Praktijkboerderij Oenkerk- Melkveebedrijf

Continu focus op innovatie en optimalisatie

De Nederlandse melkveehouder wordt geconfronteerd met veranderende wet- en regelgeving en melkprijzen die onder druk staan. Dit vraagt een andere manier van werken. Naast vakmanschap wordt het ondernemerschap steeds belangrijker. Het melkveebedrijf zo inrichten dat de kostprijs per liter melk onder controle is. Dairy Academy reikt melkveehouders hiervoor de helpende hand en wil de kloof tussen markt en melkveehouder verkleinen.

Rendement vergroten
Het melkveebedrijf in Oenkerk is een belangrijk onderdeel van Dairy Academy. We passen hier, samen met onze partners, volop innovaties toe om het rendement van melkveebedrijven te vergroten. Enkele kengetallen van het het melkveebedrijf:

 • 21 hectare maïsland 
 • 94 hectare grasland
 • 185 melkkoeien 
 • 130 stuks jongvee

Ambitie
De ambitie van het Dairy Academy melkveebedrijf is de productieve levensduur van de koe verhogen en qua saldo tot de 5% beste melkveebedrijven in Nederland te behoren. De bedrijfsvoering wordt gedaan door Jurjen de Jong en Henk de Vries.

KPI's waar op wordt gestuurd

 • Pregrate
 • Voerefficiëntie
 • Groei jongvee
 • Water URL

Wat doen we daarvoor?

 • Tweewekelijks vruchtbaarheidsspecialist
 • Dagelijks inzicht in gevoerde hoeveelheden
 • Biestkwaliteit meten
 • Geboortegewicht, gewicht na spenen en maandelijks gewicht pinken voor inseminatie meten
 • Dagelijks waterverbruik meten
 • Wekelijks waterkwaliteit controleren

Meer weten over het melkveebedrijf?
Lees hier het interview met bedrijfsleider Jurjen de Jong.

Neem contact met ons op

  Annemarie Sietzema- de Jong
Manager Dairy Academy
     
  Annelie van 't Klooster
Accountmanager Dairy Academy
     
  Geraldine Haverkamp- Turkstra
Trainer Dairy Academy
     
 

Jurjen de Jong
Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk

     
 

Henk de Vries
Assistent Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk

     
Direct contact