Publicatiedatum: 20 december 2017

Dairy Academy en Rabobank sluiten partnership

Dairy Academy Oenkerk heeft woensdag 20 december een overeenkomst getekend met de Noordelijke Rabobanken uit Groningen, Friesland en Drenthe. Het gaat om een partnership voor vijf jaar, waarbij de partijen elkaar gaan versterken in kennis, netwerken en innovatieve oplossingen voor de melkvee- en zuivelsector.

De Rabobank is een internationaal leidende bank in de food en agri. Vanwege de wereldwijd toenemende vraag naar voedsel wil de bank bijdragen aan oplossingen voor duurzame voedselproductie en een stabiele economische situatie op de lange termijn. Een goede match met Dairy Academy Oenkerk. Samen gaan zij melkveehouders helpen hun bedrijfsvoering toekomstbestendig en duurzaam in te richten.

Directeur Bedrijven Bart Voorintholt van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland: ‘Voor ondernemers in de melkvee- en zuivelsector is het van belang om in een volatiele markt te kunnen sturen op kostprijs, waarbij minder gebruikt gemaakt wordt van grondstoffen, land, water en meststoffen. We kunnen, onder meer via ons wereldwijde netwerk van boeren, kennis delen die melkveehouders lokaal kunnen helpen hun bedrijf rendabeler te maken.’ Klaas de Jong, COO Royal A-ware: ‘En dat is nu precies wat wij met de Dairy Academy beogen voor melkveehouders van Royal A-ware. Samen met de Rabobank gaan we naast het delen van kennis om het rendement op het bedrijf te vergroten, bouwen aan een sterk netwerk waarbij we melkveehouders met elkaar verbinden. Daarnaast stimuleren we innovaties om bijvoorbeeld te zorgen dat de kostprijs kan worden verlaagd of het milieu minder wordt belast.’

Rabobank is een van de negen partners van Dairy Academy Oenkerk. De andere partners zijn: Semex, Kamps de Wild, Lely, BP, Kromwijk Elektro, ForFarmers, het Dairy Training Centre en Denkavit. De Dairy Academy is een initiatief van Royal A-ware samen met Fonterra. Via workshops en trainingen delen de partners hun kennis met de aangesloten melkveehouders van Royal A-ware. Projectleider Dairy Academy Oenkerk Annemarie de Jong: ‘In de huidige volatiele zuivelmarkt is het noodzakelijk om te sturen op liquiditeit van het eigen melkveebedrijf. De agrarisch specialisten van de Rabobank geven met ingang van het komende jaar onze melkveehouders workshops liquiditeitsplanning. Hierdoor krijgen melkveehouders inzicht in hun huidige en verwachte financiële positie en kunnen zij doelbewuste keuzes voor de toekomst maken. Deze workshop is een mooie aanvulling op het huidige workshopaanbod. Op basis van de behoefte van melkveehouders gaan we volgend jaar mogelijk nog andere workshops samen met de Rabobank organiseren.’


Over Dairy Academy Oenkerk
In 2014 heeft Royal A-ware samen met Fonterra het initiatief genomen om een platform voor kennisdeling in melkveehouderij en zuivelproductie op te zetten: Dairy Academy Oenkerk. Het doel van de Dairy Academy is melkveehouders van Royal A-ware te helpen op basis van kengetallen hun bedrijf te sturen waardoor zij grip krijgen op hun kostprijs en meer rendement uit hun bedrijf kunnen halen. Op het eigen melkveebedrijf van Dairy Academy Oenkerk worden innovaties direct in de praktijk getest. Op de zuivelafdeling komen cursisten uit de hele wereld de fijne kneepjes van de bereiding van kaas en yoghurt leren. Daarmee is de Dairy Academy een plek waar de hele zuivelketen –van consument tot koe- samenkomt.

Over Rabobank
De Rabobank wil samen met haar klanten hun leef- en werkomgeving sterker maken. In de eerste plaats om de ambities van klanten te helpen realiseren. Banking for Food is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid en de rol van de bank hierin. Met kennis, netwerken en financiële oplossingen wil zij klanten en partners helpen hun innovatieve oplossingen op te schalen en door te ontwikkelen langs de gehele voedselwaardeketen.

Fotobijschrift:
V.l.n.r. Annemarie de Jong (projectleider Dairy Academy Oenkerk), Jan Anker (CEO Royal A-ware), Klaas de Jong (COO Royal A-ware), Bart Voorintholt (directeur Bedrijven Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland), Durk Mous (directievoorzitter Rabobank Drachten Friesland Oost), Siebe Meindertsma (directeur Bedrijven Rabobank Drachten Friesland Oost), Rients Schuddebeurs (directievoorzitter Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland)

Overige berichten

Melkveehouder Den Uijl en SCCL over biestinzameling
Melkveehouder Geerligs en Rabobank over inventief ondernemerschap
SCCL nieuwe partner van Dairy Academy Royal A-ware
Melkveehouder Jongsma en Slump Oil over investeren in brandstof, verbruik en onderhoud
Goede opstart jongvee betaalt zich terug
Weidse Blik, ForFarmers en melkveehouder Rijpkema over voerstrategie en stalmanagement
Kamps de Wild over laatste ontwikkelingen in landbouwtechniek
Melkveehouder Ammerlaan en Lely over voerstrategie inzicht in rendement
Dairy Academy start partnership met specialist jongdiervoeding Denkavit

Neem contact met ons op

  Annemarie Sietzema- de Jong
Manager Dairy Academy
     
  Annelie van 't Klooster
Accountmanager Dairy Academy
     
  Geraldine Haverkamp- Turkstra
Trainer Dairy Academy
     
     
     
   

 

     
Direct contact