Wereldwijd bekend kenniscentrum voor melkveehouderij en zuivel

Dairy Academy ontwikkelt zich met initiatiefnemers Royal A-ware en Fonterra, en in nauwe samenwerking met een aantal geselecteerde partners, tot een platform voor training en innovatie in de melkveehouderij en zuivelproductie. Hiermee wordt bijgedragen aan de opleiding en beschikbaarheid van vakmensen voor melkveebedrijven en zuivelfabrieken; nu en in de toekomst.

Dairy Academy bestaat uit een melkveebedrijf (voormalige praktijkboerderij), een gebouw voor opleiding en training van melkveehouders en medewerkers op de boerderij en een kleinschalige zuivelafdeling voor kaas en yoghurt. Hiermee is Dairy Academy een platform waar alle stakeholders uit de zuivelketen bij elkaar komen voor:

  • Kennisuitwisseling
  • Opleiding
  • Workshops
  • Innovaties testen en tonen aan klanten

Kortom, een compleet centrum rondom kennis en innovatie in de zuivelsector.

Neem contact met ons op

  Annemarie Sietzema- de Jong
Manager Dairy Academy
     
  Annelie van 't Klooster
Accountmanager Dairy Academy
     
  Geraldine Haverkamp- Turkstra
Trainer Dairy Academy
     
 

Jurjen de Jong
Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk

     
 

Henk de Vries
Assistent Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk

     
Direct contact