Initiatiefnemers

Royal A-ware en Fonterra zijn de initiatiefnemers van Dairy Academy Oenkerk. 

Royal A-ware
Het familiebedrijf Royal A-ware is gespecialiseerd in het produceren, rijpen, versnijden en verpakken van kaas en andere verse foodproducten. Samen met ketenpartners bouwt Royal A-ware dagelijks aan kortere, beter renderende agrifoodketens. 

Fonterra
Fonterra is een internationale zuivelcoöperatie uit Nieuw-Zeeland. De aandeelhouders van Fonterra zijn Nieuw-Zeelandse boeren. Binnen Europa ligt de focus op basisproducten voor de voedingsindustrie, maar ook op meer hoogwaardige producten zoals eiwitten voor babyvoeding en de medische industrie.

Meerwaarde creëren voor melkveehouders
Met Dairy Academy Oenkerk wil Royal A-ware meerwaarde creëren voor haar melkveehouders. Het melkveebedrijf van Dairy Academy Oenkerk heeft de ambitie om qua saldo bij de beste 5% van Nederland te horen. Door strategische beslissingen te maken en kennis uit te wisselen met de partners wil Dairy Academy Oenkerk dit realiseren. Deze kennis en ervaring deelt Royal A-ware graag met hun melkveehouders, zodat zij hun melkveebedrijf nog efficiënter en duurzamer kunnen runnen. Daarnaast sluit de oprichting van Dairy Academy Oenkerk aan bij het initiatief Knowledge & Education (opleidingen) van Royal A-ware. Op de zuivelafdeling van Dairy Academy Oenkerk kunnen we onder meer medewerkers van onze kaasmakerij trainen. Bij Dairy Academy Oenkerk kan Royal A-ware haar klanten de volledige ketenbelevenis geven: door middel van het melkveebedrijf en de zuivelafdeling laten zien hoe melk wordt verwerkt tot kaas en yoghurt.

Voordelen
Dairy Academy Oenkerk organiseert interessante trainingen waarmee melkveehouders en hun medewerkers hun vakmanschap kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld over bodemvruchtbaarheid en drinkwaterkwaliteit. Daarnaast wil Royal A-ware melkveehouders interessante aanbiedingen doen. Zo wordt via Scholt Energy Control melkveehouders de mogelijkheid geboden om tegen scherpe tarieven energie in te kopen.

Belang zuivelsector
Met Dairy Academy Oenkerk wordt geïnvesteerd in de wereldwijde ontwikkeling van de zuivel: van Nederland tot Azië en Afrika. Er is steeds meer behoefte aan goed opgeleide medewerkers voor zuivelfabrieken en op melkveebedrijven. Met Dairy Academy Oenkerk speelt Royal A-ware hierop in. Verder werken de partners van Dairy Academy Oenkerk samen aan innovatieve oplossingen voor het verduurzamen van  melkveebedrijven waarbij veel aandacht is voor dierenwelzijn, diergezondheid en de impact op het milieu.

Fonterra: kennis delen en waarde creëren
Voor Fonterra is kennis delen belangrijk. Fonterra wil waarde creëren zowel voor haar melkveehouders in Nieuw-Zeeland als in de rest van de wereld. In China is Fonterra actief met het opzetten van  melkveebedrijven conform Fonterra Best Practice en Operational Excellence. Internationale uitwisseling van hoogwaardige kennis en technologie is hierin een voorwaarde. Dairy Academy Oenkerk kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De Nederlandse melkveehouderij loopt wereldwijd voorop. Via Dairy Academy Oenkerk kan Fonterra deze kennis delen met melkveebedrijven over de hele wereld.

 

Neem contact met ons op

  Annemarie Sietzema- de Jong
Manager Dairy Academy
     
  Annelie van 't Klooster
Accountmanager Dairy Academy
     
  Geraldine Haverkamp- Turkstra
Trainster Dairy Academy
     
 

Jurjen de Jong

Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk

     
 

Henk de Vries
Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk

     
Direct contact