Bles Dairies

Bles Dairies is al 30 jaar een belangrijke speler in de melkveesector wereldwijd. De activiteiten van Bles Dairies omvatten advies en training in de zuivelketen, farm management, verkoop en export van melkvee en verkoop van genetica via dochteronderneming Semex. Managing Director Jurjen Boerrigter:

Meer inzicht in gezondheid en vruchtbaarheid veestapel
"Bles Dairies gebruikt data van de gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel en adviseert melkveehouders de juiste beslissingen te nemen voor meer productie en efficiëntie. Dit gebeurt in samenwerking met onze technologie partner IDA. Met onze wereldwijde kennis kunnen wij melkveehouders helpen met het creëren van de juiste randvoorwaarden voor het opbouwen van een duurzame veestapel.

Samenwerken aan een duurzame en gezonde veestapel
Wij werken met specialisten op het gebied van diergezondheid, voeding en vruchtbaarheid. De klantrelatie met melkveehouders komt bij ons op de eerste plaats. Onze specialisten hebben oog voor de uiteenlopende problematiek op het melkveebedrijf. Zij geven toegevoegde waarde door in nauwe samenwerking met de melkveehouder een passende lange termijn strategie op te stellen en concrete oplossingen aan te dragen. Daarnaast zijn wij de juiste partner voor aan- en verkoop van melkvee.

Bles Dairies en Dairy Academy
Onze brede kennis over diergezondheid, vruchtbaarheid, voeding en dierwelzijn willen we graag delen met de aangesloten melkveehouders van Royal A-ware. Dit doen we onder andere via workshops die we samen met Dairy Academy organiseren.” 

Neem contact met ons op

  ANNEKE JORRITSMA-VAN DER ZIJL
Manager Dairy Academy
     
  Annelie van 't Klooster
Accountmanager Dairy Academy
     
  Geraldine Haverkamp- Turkstra
Trainer Dairy Academy
     
     
     
   

 

     
Direct contact