Rabobank: internationale leider in de Food & Agri sector

De Rabobank is al dik 100 jaar actief in de agrarische sector en kent de markt als geen ander. Vanwege de wereldwijd toenemende vraag naar voedsel, wil de bank bijdragen aan oplossingen voor duurzame voedselproductie en een stabiele economische situatie op de lange termijn. De bank doet dit door actief bij te dragen in het versterken van kennis, netwerken en innovatieve oplossingen voor de melkvee- en zuivelsector. Met haar gepassioneerde accountmanagers financiert de bank maar liefst 85% van de Nederlandse agrarische bedrijven. Directeur Food & Agri, Siebe Meindertsma aan het woord. 

Rabobank
‘We spelen in op de actualiteit. We zien dat de bedrijfsopvolging voor melkveehouders veelal een lastig proces is. Voor ons reden om voor deze groep klanten het Rabo Opvolgers Perspectief te ontwikkelen. Hierin werkt de bank doelgericht samen met haar relaties aan de bewuste bedrijfsovername én de toekomst. Een intensief traject onder begeleiding van experts die kijken naar de inzet van persoonlijke kwaliteiten, de haalbaarheid van de plannen, de strategie van het bedrijf en uiteraard de financiering ervan. In de training ontmoeten de deelnemers collega-agrariërs die in dezelfde overnamesituatie zitten. Vooral om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Natuurlijk begeleiden we ook overdrachtsprocessen ingeval een agrariër geen opvolging binnen de familie heeft en zijn bedrijf wil beëindigen of verkopen. Het plannen van een overdracht duurt vaak zes tot acht jaar omdat er voor fiscale herstructureringen en juridische wijzigingen wettelijke termijnen van vaak meerdere jaren gelden. Bewust op tijd beginnen is mijn devies.’

‘Growing a better world together’
‘Samen met Dairy Academy geven we invulling aan de wens om actief bij te dragen in het delen en versterken van kennis. Samen helpen we melkveehouders hun bedrijfsvoering toekomstbestendig en duurzaam te organiseren. Naast het Rabo Opvolgers Perspectief organiseren we onder andere workshops over liquiditeitsplanning. Want ondernemen is ook geldstromen managen. En een goede liquiditeitsplanning geeft inzicht in de huidige en verwachte financiële positie van het bedrijf en draagt daarmee bij aan doelbewust keuzes maken. Wij vinden het belangrijk de melkveehouders daarmee te helpen ten gunste van een gezonde bedrijfsvoering. In de maandelijkse nieuwsbrief van de Dairy Academy delen wij onze sectorkennis en actualiteiten. Lees de nieuwsbrieven en blijf op de hoogte.’ 

Neem contact met ons op

  ANNEKE JORRITSMA-VAN DER ZIJL
Manager Dairy Academy
     
  Annelie van 't Klooster
Accountmanager Dairy Academy
     
  Geraldine Haverkamp- Turkstra
Trainer Dairy Academy
     
     
     
   

 

     
Direct contact