Semex: genetics for life

Semex werkt samen met melkveehouders aan een toekomst met een gezonde, hoogproductieve veestapel. Dit doet Semex door het ontwikkelen en leveren van innovatieve genetische oplossingen en het adviseren van melkveehouders. Richard de Vries, Business Development Manager, vertelt.

Semex

“Semex werkt samen met melkveehouders aan het continu verbeteren van de veestapel en het  verbeteren van de technische bedrijfsresultaten, waardoor het bedrijfsrendement verhoogd kan worden. Dit doen we bijvoorbeeld door melkveehouders te adviseren over stierkeuze. Het productieve leven, uitgedrukt in LEF (levensproductie effectiviteit) wordt steeds belangrijker. Wij werken aan het verbeteren van het productieve leven van de koe en werken samen om het bedrijfsrendement te verbeteren.”

Dairy Academy 

“Het platform Dairy Academy biedt een mooie mogelijkheid om kennis en ervaring op een andere manier in te zetten. Door in gesprek te gaan met partners willen we waarde creëren voor melkveehouders. En dankzij het melkveebedrijf van Dairy Academy kunnen we testen of concepten ook in de praktijk haalbaar zijn.”

Focus op vruchtbaarheid

“Samen met Dairy Academy en een aantal partners werken we aan een reproductiestrategie. Door middel van een pilot met 15 melkveebedrijven onderzoeken we mogelijkheden om de vruchtbaarheid te optimaliseren. De vruchtbaarheid kan op een groot aantal bedrijven verbeterd worden. Door de samenwerking en de focus op vruchtbaarheid zijn de vruchtbaarheidsresultaten op het melkveebedrijf van Dairy Academy aanmerkelijk verbeterd. De koeien van Dairy Academy hebben ongeveer 100 dagen nodig om drachtig te worden. Dat is een verbetering van 45 dagen ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.”

Hoger rendement

“Het Semex product en advies staan aan de basis van een sterke veestapel en vormen daarmee het fundament voor elk melkveebedrijf. Een gezonde veestapel, die in staat is om een hoge productie lang vol te houden, is voor iedere veehouder belangrijk. Door gebruik te maken van exclusieve Semex Immunity+ stieren kunnen we via de fokkerij werken aan een natuurlijk hogere weerstand van de veestapel. Door samen te werken aan het verbeteren van de technische resultaten kunnen we veehouders helpen met het verbeteren van het bedrijfsrendement.”

Neem contact met ons op

  Annemarie Sietzema- de Jong
Manager Dairy Academy
     
  Annelie van 't Klooster
Accountmanager Dairy Academy
     
  Geraldine Haverkamp- Turkstra
Trainer Dairy Academy
     
     
     
   

 

     
Direct contact