Workshops en trainingen

Dairy Academy heeft samen met haar aangesloten partners vragen van melkveehouders en actuele thema’s in de markt vertaald naar een gevarieerd en interessant workshopaanbod. In de huidige volatiele zuivelmarkt is het noodzakelijk om uw bedrijf te sturen op basis van kengetallen met als doel de kostprijs te verlagen en het rendement van uw bedrijf te vergroten. In de workshops krijgen Royal A-ware melkveehouders handvatten aangereikt om uw bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en het saldo te verhogen.

De workshops worden gegeven door deskundigen en specialisten uit de melkvee- en zuivelbranche. Zij brengen hun diepgaande kennis en ervaring over in een hands-on dagprogramma. De workshops vinden niet voor niets plaats op een melkveebedrijf. In het tweede deel van de workshop is het tijd om de theorie in praktijk te brengen. In totaal kunnen maximaal 20 personen aan een workshop deelnemen. Door de kleinschalige aanpak kunt u gemakkelijk kennis uitwisselen met collega-melkveehouders. Deelname aan de workshops levert daarnaast punten op voor het programma A-ware Duurzaam van Royal A-ware. 

Cursussen die in 2018 worden gegeven binnen Dairy Academy zijn:

• Workshop Bodem & Gewas

• Workshop Communicatie

• Workshop CO2 -reductie

• Workshop Jongvee Opfok

• Workshop Levensduur Melkvee

• Workshop Liquiditeitsplanning

• Workshop Melktechniek & Kwaliteit

• Workshop Voeding & Water

Royal A-ware melkveehouders kunnen zich aanmelden voor de workshops via Z-net; ‘Mijn duurzaamheid’.

Volg nu alle vlog's over deze onderwerpen van Annelie (accountmanager)!

Jan Anker, CEO Royal A-ware over samen ondernemen en kennis delen: 

“Melk is de onmisbare basis voor kaas- en zuivelproducten die wij maken voor onze klanten over de hele wereld. Daarom willen wij samen met onze melkveehouders optrekken zodat we uiteindelijk de beste producten voor onze klanten kunnen produceren. We ondernemen samen en wisselen met elkaar kennis uit. Aan Royal A-ware de uitdaging om op basis van marktkennis en ondernemerschap een goed resultaat neer te zetten in een volatiele zuivelmarkt. Zo kunnen wij onze melkveehouders een marktconforme melkprijs uitbetalen. Voor melkveehouders wordt het steeds belangrijker om te sturen op kostprijs en zo het rendement te vergroten. Dairy Academy helpt melkveehouders hierbij.”

Annemarie de Jong, projectmanager Dairy Academy: 

“Dairy Academy wil melkveehouders helpen om op basis van de kengetallen ’kilogrammen melk per kilogram fosfaat’ en ‘kostprijs per kilogram melk’ hun bedrijf te sturen. Hierdoor krijgen zij meer grip op hun kostprijs en kunnen zij meer rendement uit hun bedrijf halen. Wij delen onze eigen ervaringen van ons melkveebedrijf in Oenkerk via bijvoorbeeld onze nieuwsbrief, zodat collega’s nieuwe kennis direct kunnen toepassen. De Dairy Academy biedt door het jaar heen workshops en trainingen op diverse locaties aan. Allemaal gratis toegankelijk voor melkveehouders van Royal A-ware, dankzij onze partners.”

Neem contact met ons op

  Annemarie Sietzema- de Jong
Manager Dairy Academy
     
  Annelie van 't Klooster
Accountmanager Dairy Academy
     
  Geraldine Haverkamp- Turkstra
Trainer Dairy Academy
     
 

Jurjen de Jong
Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk

     
 

Henk de Vries
Assistent Bedrijfsleider Praktijkboerderij Oenkerk

     
Direct contact